<


CERTIFICATE SI AUTORIZARI ALE SC ELECTROPLUS

Atestat nr. 14126

Atestat nr. 14126 / 28.01.2019

 • Atestat de tip E1 pentru “ proiectare de staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor”

Atestat nr. 14127

Atestat nr. 14127 / 28.01.2019

 • Atestat de tip E2 pentru ”executarea de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor”

Atestat nr. 10853

Atestat nr.10853/ 23.03.2015

 • Atestat de tip A pentru “încercări de echipamente şi instalaţii electrice”
 • Atestat de tip C1B pentru ” proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV-110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV”
 • Atestat de tip C2B pentru” executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV-110kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV”

Atestat nr. 6058

Atestat nr. 11252/ 10.08.2015

 • Atestat de tip B pentru “ proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV”
 • Atestat de tip C1A pentru ”proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale între 0,4-20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV
 • Atestat de tip C2A pentru “executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale între 0,4-20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV

Atestat nr. 10014

Atestat nr. 10014 / 12.05.2014

 • Atestat de tip A3 pentru ”încercări de echipamente şi instalaţii electrice, în vederea certificării conformităţii centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile”

Atestat nr. 10510

Atestat nr.10510/ 20.10.2014

 • Atestat de tip D1 pentru ”proiectare de linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale de 110 kV-400kV”.

Licenta de functionare nr. 0301/T

Licenta de functionare nr. 0301/T acordata de Inspectoratul General al Politiei Romane in conformitate cu art.34 din Legea nr.333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru activitati de proiectare sisteme de alarmare impotriva efractiei, instalare sisteme de alarmare impotriva efractiei, intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei.

Atestat ANRE 7778 / 2012

Autorizatie seria A, nr.2678 din data de 20.09.2012
acordata de Centrul Nationale pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

Atestat ANRE 6653 / 2012

Autorizatie seria A, nr.2814 din data de 01.11.2012
acordata de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

Adeverinta Laborator grad II Adeverinta Laborator grad II

Adeverinta Laborator de Incercari Instalatii si Aparataje Electrice grad II

Aviz montare mijloace de masura

Aviz montare mijloace de masura

Certificat ISO nr. 650

Certificat de atestare nr. 650 a Sistemului de Management al Calitatii acordat de AEROQ conform standardului SR EN ISO 9001: 2008 in domeniile:

 • proiectare si executie de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea de 0,4 kV;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4 kV-20kV si posturi de transformare;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominal superioara de cel mult 20 kV;
 • proiectare si executare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor;
 • proiectare, executare si montaj sisteme de alarmare si instalatii de telecomunicatii;
 • incercari de echipamente si instalatii electrice.

Certificat de atestare nr. 314M

Certificat de atestare nr. 314M a Sistemului de Management de Mediu acordat de AEROQ conform standardului SR EN ISO 14001:2005 in domeniiile:

 • proiectare si executie de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea de 0,4 kV;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4 kV-20kV si posturi de transformare;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominal superioara de cel mult 20 kV;
 • proiectare si executare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor;
 • proiectare, executare si montaj sisteme de alarmare si instalatii de telecomunicatii;
 • incercari de echipamente si instalatii electrice.

Certificat de atestare nr.341S

Certificat de atestare nr.341S a Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale acordat de AEROQ in conformitate cu standardul SR OHSAS 18001:2008/ BS OHSAS 18001:2007 in domeniile:

 • proiectare si executie de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea de 0,4 kV;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4 kV-20kV si posturi de transformare;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominal superioara de cel mult 20 kV;
 • proiectare si executare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor;
 • proiectare, executare si montaj sisteme de alarmare si instalatii de telecomunicatii;
 • incercari de echipamente si instalatii electrice.