CERTIFICATE SI AUTORIZARI ALE SC ELECTROPLUS

Adeverinta Laborator de Incercari Instalatii si Aparataje Electrice grad II

Certificat de atestare nr. 650

Certificat de atestare nr. 650 a Sistemului de Management al Calitatii acordat de AEROQ conform standardului SR EN ISO 9001: 2008 in domeniile:

 • proiectare si executie de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea de 0,4 kV;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4 kV-20kV si posturi de transformare;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominal superioara de cel mult 20 kV;
 • proiectare si executare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor;
 • proiectare, executare si montaj sisteme de alarmare si instalatii de telecomunicatii;
 • incercari de echipamente si instalatii electrice.
Certificat de atestare nr. 314M

Certificat de atestare nr. 314M a Sistemului de Management de Mediu acordat de AEROQ conform standardului SR EN ISO 14001:2005 in domeniiile:

 • proiectare si executie de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea de 0,4 kV;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4 kV-20kV si posturi de transformare;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominal superioara de cel mult 20 kV;
 • proiectare si executare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor;
 • proiectare, executare simontaj sisteme de alarmare si instalatii de telecomunicatii;
 • incercari de echipamente si instalatii electrice.
Certificat de atestare nr.341S

Certificat de atestare nr.341S a Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale acordat de AEROQ in conformitate cu standardul SR OHSAS 18001:2008/ BS OHSAS 18001:2007 in domeniile:

 • proiectare si executie de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea de 0,4 kV;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4 kV-20kV si posturi de transformare;
 • proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominal superioara de cel mult 20 kV;
 • proiectare si executare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor;
 • proiectare, executare si montaj sisteme de alarmare si instalatii de telecomunicatii;
 • incercari de echipamente si instalatii electrice.
Atestat ANRE 7778 / 2012

Autorizatie seria A, nr.2678 din data de 20.09.2012
acordata de Centrul Nationale pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

Atestat ANRE 6653 / 2012

Autorizatie seria A, nr.2814 din data de 01.11.2012
acordata de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.


 

Atestat nr. 10853

Atestat nr.10853/ 23.03.2015

 • Atestat de tip A pentru “încercări de echipamente şi instalaţii electrice”
 • Atestat de tip C1B pentru ” proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV-110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV”
 • Atestat de tip C2B pentru” executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV-110kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV”

Atestat nr. 9846

Atestat nr. 9846 / 07.03.2014

 • Atestat de tip E1 pentru “ proiectare de staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor”
 • Atestat de tip E2 pentru ”executarea de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor”

Atestat nr. 6058

Atestat nr. 11252/ 10.08.2015

 • Atestat de tip B pentru “ proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV”
 • Atestat de tip C1A pentru ”proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale între 0,4-20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV
 • Atestat de tip C2A pentru “executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale între 0,4-20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV

Atestat nr. 10014

Atestat nr. 10014 / 12.05.2014

 • Atestat de tip A3 pentru ”încercări de echipamente şi instalaţii electrice, în vederea certificării conformităţii centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile”

Atestat nr. 10315

Atestat nr.10315 / 19.08.2014

 • Atestat de tip F pentru ”executare de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice/defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene”.

Atestat nr. 10510

Atestat nr.10510/ 20.10.2014

 • Atestat de tip D1 pentru ”proiectare de linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale de 110 kV-400kV”.

Licenta de functionare nr. 0301/T

Licenta de functionare nr. 0301/T acordata de Inspectoratul General al Politiei Romane in conformitate cu art.34 din Legea nr.333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru activitati de proiectare sisteme de alarmare impotriva efractiei, instalare sisteme de alarmare impotriva efractiei, intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei.