proiectarea şi executarea de linii electrice, aeriene sau în cablu subteran, cu tensiuni cuprinse în domeniul 6-20kV şi posturi de transformare de la medie la joasă tensiune

 

detalii--->

proiectarea şi executarea de linii electrice, aeriene sau în cablu subteran, cu tensiune 0,4kV şi firide de distribuţie şi de contorizare, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea de 0,4kV

 

detalii--->

proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru clădiri civile şi industriale

 

 

detalii--->

instalaţii de avertizare la efracţie, instalaţii de avertizare la incendiu, sisteme de supraveghere cu camere video, sisteme de control acces

 

detalii--->

Sisteme de telefonie, retele de calculatoare, centrale telefonice, interfoane

 

 

detalii--->

 

Instalaţiile electrice se regăsesc în jurul nostru peste tot unde omul a reuşit să construiască diverse obiective care îmbunătăţesc condiţile de viaţă şi respectiv asigură o comunicare mai performantă şi mai rapidă. Din punct de vedere al valorii curenţilor care se utilizează în instalaţii, acestea se împart în instalaţii de curenţi tari, denumite în general instalaţii de forţă şi iluminat, şi respectiv instalaţii de curenţi slabi.

Instalaţiile de curenţi tari, din punct de vedere al nivelului de tensiune unde se desfăşoară lucrarea de instalaţii electrice pot fi de mai multe categorii, şi anume instalaţii electrice de joasă tensiune, (0,4kV-1kV), instalaţii electrice de medie tensiune (1kV-20kV) şi respectiv instalaţii electrice de înaltă tensiune (110kV-400kV).

Deasemenea, din punct de vedere al proprietăţii instalaţiilor electrice, acesea se împart în instalaţii electrice interioare, repectiv instalaţii aflate în proprietatea consumatorilor de energie electrică şi respectiv instalaţii electrice aflate în proprietatea operatorilor de distribuţie, de transport sau de producere a energiei electrice (SC Electrica SA, SC Transelectrica SA, SC Hidroelectrica SA, ...).

Firma SC Electroplus SRL, ca firmă cu atestatul ANRE (Autoritatea Naţională de reglementare în domeniul Energiei din România) tip B pentru "proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru clădiri civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea de 0,4kV", C1A pentru "proiectarea de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4-20kV şi posturi de transformare" şi C2A pentru "executarea de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4-20kV şi posturi de transformare" poate să efectueze lucrări de instalaţii electrice, proiectare şi execuţie în oricare din domeniile mai sus menţionate, indiferent de proprietarul acesteia.

În mod evident, în fiecare categorie de instalaţie se lucrează doar cu acordul proprietarului şi respectându-se cu rigurozitate regulile stabilite de acesta.

Instalaţiile de curenţi slabi, pot fi de diferite tipuri, în funcţie de utilitatea ce o îndeplinesc, şi anume sisteme de securitate, respectiv sisteme de avertizare la efracţie, incendiu, sisteme de supraveghere cu camere video, sisteme de control al accesului, sau instalaţii de telecomunicaţii, cum sunt sistemele de telefonie, interfonie, reţelele de calculatoare, reţele de televiziune prin cablu, internet sau alte tipuri de transmisii de date. Şi în aceste domenii, firma SC Electroplus SRL îşi desfăşoară activitatea, realizând lucrări de proiectare şi execuţie a acestor categorii de instalaţii electrice.